Grond-, weg- en waterbouw

Grond-, weg- en waterbouw

Grondwerk verzorgen wij graag voor u, in zowel kleinschalige als grotere projecten.

In kleinschalige projecten kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • Agrarisch grondwerk tbv stallenbouw, baan maken, renovatie, kuilplaten, opritten, landwegen, toegangswegen, kavelpad etc.
  • Voor bedrijventerreinen kunt u denken aan o.a. verharding, parkeerterreinen, etc.
  • Grondverbetering tbv hallenbouw, bedrijfspanden, verharding etc. Van puinbanen tot kolken en riolering en afwatering.

Voor u als particulier ontzorgen wij u compleet van grondwerk, straatwerk, afrastering, vijveraanleg tot een perfecte afronding zoals u wenst. Wij beschikken over zowel kleine als grotere machines die u het werk uit handen neemt! Uiteraard verzorgen wij ook graag het onderhoud van uw vijver, afrastering of erf.

Voor renovatie projecten kunt u ook denken aan het uithalen en opruimen van oude bestrating, afvoer van alle soorten bouw- en sloopafval, puin etc. Daarna richten wij voor u graag het nieuwe project opnieuw in.

Waterbouw

In de waterbouw kunt u bij ons terecht voor:

  • Beschoeiingen zetten
  • Stuwen bouwen
  • Kleinschalige bruggen bouwen over vijvers, beken, watergangen
  • (Vis)vlonders

Wij verzorgen ook het onderhoud voor u! Kijk voor meer informatie bij maaiwerkzaamheden.

Wegenbouw

Van banen maken, kolken zetten, goten graven, tot verschillende ondersteuningswerkzaamheden t.b.v. asfalteren en wegenbouw.
Naast veel ervaring in de wegenbouw, beschikken we ook over passende (graaf)machines.
Vraag ons naar de mogelijkheden!