Projecten

Maaien en opschoonwerkzaamheden van vijver

Maaien en opschoonwerkzaamheden van vijver

Compost en vaste mest uitrijden

Compost en vaste mest uitrijden

Onkruidbeheersing

Onkruidbeheersing

Bomen kappen en hout snipperen

Bomen kappen en hout snipperen

Bouwput en fundering uitgraven

Bouwput en fundering uitgraven

Sloot uitgraven

Sloot uitgraven

Onderhoud waterwerken

Onderhoud waterwerken

Erfverharding

Erfverharding

Betuining zetten

Betuining zetten

Waterwerken en vijvers

Waterwerken en vijvers