Projecten

Aanleg loopbrug Beuzebergermeer in Holten.

Aanleg loopbrug Beuzebergermeer in Holten.

Onderhoud werkzaamheden verricht Elsenerbeek in Zuna.

Onderhoud werkzaamheden verricht Elsenerbeek in Zuna.

Zaagwerkzaamheden Rijssen

Zaagwerkzaamheden Rijssen

Maaiwerzaamheden Waterschap Vechtstromen

Maaiwerzaamheden Waterschap Vechtstromen

Sloopwerkzaamheden Holten

Sloopwerkzaamheden Holten

Sloopwerken

Sloopwerken

Aanleg vissenbos

Aanleg vissenbos

Maaien en opschoonwerkzaamheden van vijver

Maaien en opschoonwerkzaamheden van vijver

Compost en vaste mest uitrijden

Compost en vaste mest uitrijden

Onkruidbeheersing

Onkruidbeheersing