Aanleg vissenbos

Een “vissenbos” aangelegd in een visvijver te Rijssen

Functie van een vissenbos is,

  • toename natuurlijk vis voedsel
  • schuil gelegenheid voor de vis, tegen de aalscholver
  • paai substraat voor diverse vissoorten
  • opgroei gebied voor jonge vis
  • verbetering van de vis vangsten door sportvissers
  • verfraaiing van viswater door een natuurlijk uiterlijk.