Maaiwerzaamheden Waterschap Vechtstromen

In de gebieden van Waterschap Vechtstromen zijn we met een groot aantal machines diverse watergangen en vijvers aan het maaien en opschonen. Door dat wij een groot aantal machines kunnen inzetten met ieder zijn eigen specificaties en uitrustingsstukken, kunnen wij voor elke locatie maatwerk leveren.